학교소개

동신대학교전경
 
 

Giới thiệu về trường Đại học Dongshin 

 Trường đại học Dongshin được thành lập vào năm 1987 dựa trên tiêu chí cần cù, giản dị, sáng tạo và được công nhận là trường đại học tổng hợp vào năm 1992 cùng với mong muốn trở thành một trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc gia hiện tại trường đại học Dongshin đang tập trung giáo dục và đào tạo bốn lĩnh vực là văn hóa du lịch, y tế cộng đồng, sinh học và năng lượng ứng dụng, đặc biệt đại học Dongshin là một trường đại học tổng hợp hệ 4 năm đào tạo tập trung chương trình giáo dục ước mơ và nuôi dưỡng nhân tài phù hợp với thời đại, có ích cho xã hội. Hiện tại trong trường có 6 trường đại học thành viên gồm 44 khoa, 3 hệ cao học gồm 43 chuyên ngành thạc sĩ và 22 chuyên ngành đào tạo bậc tiến sĩ. Ở Kwangju hiện tại có trường mần non Dongshin, trường trung học cơ sở Dongshin, trường trung học cơ sở nữ Dongshin, trường trung học phổ thông Dongshin, trường trung học phổ thông nữ Dongshin, trường cao đẳng DongKang và trường đại học Dongshin được xây dựng tại thành phố Naju bên cạnh tỉnh Kwangju.
 

Những thành tựu cao đã đạt được

   - Năm 2017: Được bộ giáo dục chọn là một trong những trường đại học top trong lĩnh vực giáo dục quốc tế hóa.
   - Năm 2017: Được doanh nghiệp (LINC+) chọn là trường đại học tiên phong trong lĩnh vực hợp tác với các doanh nghiệp phù
     hợp với nhu cầu xã hội. 
   - Năm 2016: Được bộ giáo dục bầu chọn là trường đại học tiên phong trong công tác cải tiến giáo dục (PRIME) liên kết doanh nghiệp
   - Năm 2016: Được bộ lao động bầu chọn doanh nghiệp sở hữu trung tâm hỗ trợ việc làm sáng tạo
   - Năm 2016: Được bộ lao động bầu chọn là trường đại học vận hành tốt chương trình học tập đi đôi với thực hành theo IPP
   - Năm 2015: Được bộ giáo dục bầu chọn là doanh nghiệp (ACE) đào tạo trường đại học tiên phong trong công tác giáo dục bậc
     đại học
   - Năm 2014: Được bộ giáo dục bầu chọn là doanh nghiệp đặc trưng hóa (Ck-1) trường đại học
 

Đại học Dongshin: (số bưu điện: 58245) Thành phố Naju, Đường trường Dongshin số 89 (quận DeaHo)
Phòng giáo dục quốc tế ( toà nhà DeaJong 2 phòng 108)

Thầy YANG HAEYOL (phụ trách tiếng Trung/ Mông Cổ) : +82-61-330-4011 E-mail : hilie3966@dsu.ac.kr

Thầy CHO YOHAN (phụ trách tiếng Anh/ Việt Nam) : +82-61-330-4012 E-mail : johnjopok@dsu.ac.kr